Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Nuorodos

Valstybės institucijos:
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Ministerijos:
Aplinkos ministerija
Energetikos ministerija
Finansų ministerija
Krašto apsaugos ministerija
Kultūros ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Susisiekimo ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisingumo ministerija
Ūkio ministerija
Užsienio reikalų ministerija
Vidaus reikalų ministerija
Žemės ūkio ministerija

Šalies teismai:
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Lietuvos apeliacinis teismas
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Regionų apygardos administracinis teismas
Vilniaus apygardos teismas
Kauno apygardos teismas
Klaipėdos apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas
Vilniaus m. apylinkės teismas
Vilniaus regiono apylinkės teismas
Kauno apylinkės teismas   
Klaipėdos apylinkės teismas
Panevėžio apylinkės teismas  
Šiaulių apylinkės teismas  
Alytaus apylinkės teismas  
Marijampolės apylinkės teismas  
Utenos apylinkės teismas 
Tauragės apylinkės teismas 
Telšių apylinkės teismas  
Plungės apylinkės teismas  

Profesinės organizacijos:
Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija
Apylinkių teismų teisėjų sąjunga
Teisėjų padėjėjų asociacija

Kitos šalies institucijos/įstaigos:
Advokatų taryba
Antstolių rūmai
Centrinė hipotekos įstaiga
Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
Konkurencijos taryba
Lietuvos auditorių rūmai
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Lietuvos teisės institutas
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Mokestinių ginčų komisija
Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centras
Notarų rūmai
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Registrų centras
Seimo kontrolierių įstaiga
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Teismo ekspertai
Valstybinė darbo inspekcija
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Valstybinė kalbos inspekcija
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Valstybės saugumo departamentas
Vyriausioji administracinių ginčų komisija
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Tarptautiniai teismai:
Tarptautinis jūrų teisės tribunolas
Tarptautinis teisingumo teismas
Tarptautinis baudžiamasis teismas
Europos Žmogaus Teisių Teismas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Tarptautinės organizacijos/asociacijos:
Europos Sąjunga
Europos Taryba
Europos Sąjungos aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklas
Europos teisėjų mokymo tinklas
Europos teismų tarybų tinklas
Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose
Europos teisminis tinklas
Europos veiksmingo teisingumo komisija (CEPEJ)
Europos Tarybos konsultacinė Europos teisėjų taryba (CCJE)
Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras (The UN Refugee Agency)
Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras (Office of the High Commissioner for Human Rights)
Hagos konferencija dėl tarptautinės privatinės teisės
Tarptautinė aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija
Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija
Tarptautinė teisėjų asociacija 
Europos administracinės teisės teisėjų asociacija 
Teismo pareigūnų tarptautinė sąjunga 
Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacija (ECBA) 
Europos advokatų sąjunga 
Tarptautinė advokatų asociacija
Europos teisės akademija (ERA)
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO)
Europos Sąjungos Rechtspfleger
EUROJUSTAS
Korėjos tarptautinio bendradarbiavimo centras

Teisės aktų, naudingos informacijos paieškos svetainės:
www.lrs.lt
www.infolex.lt
www.teisingumas.lt 
Europos Sąjungos oficialusis leidinys (EUR-Lex)
EUR-LEX: prieiga prie Europos Sąjungos teisės
N-LEX: nacionalinių teisės aktų portalas
Europos teisminis atlasas civilinėse bylose
Europos e. teisingumo portalas