Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Korupcijos prevencija

Skaidrumo atmintinė: ar tikrai, mažos dovanėlės stiprina draugystę?

Skaidrumo atmintinė: ką turi žinoti valstybės tarnautojas, susiduręs su korupcija?

Mokymų metu - dėmesys antikorupcinei aplinkai kurti

Organizuoti mokymai antikorupcinės aplinkos kūrimo tema

Vilniaus apygardos teismo darbuotojų apklausos ataskaita (2021 m.)

Vilniaus apygardos teismo tolerancijos korupcijos lygio 2020 metais nustatymo rezultatas

Vilniaus apygardos teismo tolerancijos korupcijos lygio 2019 metais nustatymo rezultatas


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ANTIKORUPCINĖ PROGRAMA

Vilniaus apygardos teismo antikorupcijos komisijos nuostatai

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2021 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-29 „Dėl Vilniaus apygardos teismo antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo“

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl Vilniaus apygardos teismo antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo“

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Vilniaus apygardos teismo antikorupcijos komisijos sudėties nustatymo“

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2020 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymo Nr. V-14 „Dėl Vilniaus apygardos teismo antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2019 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Vilniaus apygardos teismo antikorupcijos komisijos sudarymo“

 

2021 m.  vasario 11 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2020 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2020 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2020 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisjos posėdžio protokolas

2019 m. gruodžio 27 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2019 m. lapkričio 13 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2019 m. spalio 23 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2019 m. liepos 9 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2019 m. birželio 3 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas

2019 m. kovo 4 d. Vilniaus apygardos teismo Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas


 

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-51 „Dėl Vilniaus apygardos teismo pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašo patvirtinimo“

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-52 „Dėl Vilniaus apygardos teismo pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį gali būti pateiktas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašo patvirtinimo“


 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. atlikta rizikos analizė

Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktų siūlymų įgyvendinimo Vilniaus apygardos teisme (2019-10-31)


 

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2020-2021 m.

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2019-2020 m.

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2017-2018 m.

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2015-2016 m.

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2013-2014 m.

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano 2013-2014 m. vertinimas (PDF)


 

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2021 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl Vilniaus apygardos teismo veiklos sričių sąrašo patvirtinimo“

Vilniaus apygardos tesimo pirmininko 2021 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl Vilniaus apygardos teismo veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo sudarymo“

Vilniaus apygardos teismo išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (2020-12-31 Nr. LS-74)

Vilniaus apygardos teismo išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (2019-10-09 Nr. LS-69)


 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas Vilniaus apygardos teisme 2017 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Vilniaus apygardos teisme 2016 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Vilniaus apygardos teisme 2015 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Vilniaus apygardos teisme 2014 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Vilniaus apygardos teisme 2013 m.


 

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos priemonių plano 2020-2021 m. įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatų ataskaita

Vilniaus apygardos teismo antikorupcinės programos priemonių plano 2017-2018 m. įgyvendinimo ataskaita

Pažyma apie korupcijos prevencijos priemonių (darbų) vykdymą 2016 m. III ketv. - 2017 m. II ketv.

Pažyma apie korupcijos prevencijos priemonių (darbų) vykdymą 2015 m. III ketv. - 2016 m. II ketv.

Pažyma apie korupcijos prevencijos priemonių (darbų) vykdymą 2014 m. III ketv. - 2015 m. II ketv.

Pažyma apie korupcijos prevencijos priemonių (darbų) vykdymą 2013 m. III ketv. - 2014 m. II ketv.