Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Naujienos

Organizuojamas konkursas Baudžiamųjų bylų biuro teismo posėdžių sekretoriaus pareigoms užimti (Nr. 48391)

2021-09-06
Skelbimo nr.: 48391
Skelbimo data: 2021-09-06
Skelbimas galioja iki: 2021-09-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus apygardos teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Baudžiamųjų bylų biuro Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,062.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: www.teismas.lt

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ BIURO TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus biuro vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
8. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
9. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
10. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Sudaro ir tvarko baudžiamąsias bylas ir jų apyrašus..
14. Tvarko duomenis informacinėje sistemoje LITEKO, Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (IBPS) pagal nustatytą teismo pirmininko tvarką..
15. Dokumentų priėmimo ir informacijos biurui teikia tvarkingai paruoštus išsiuntimui dokumentus, aiškiai nurodo adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių ir kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudeda į vokus.
16. Tvarko duomenis informacinėje sistemoje LITEKO, Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (IBPS) pagal nustatytą teismo pirmininko tvarką..
17. Pagal kompetenciją ir patvirtintą Asmenų aptarnavimo teismuose standartą aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo telefonus teismo darbuotojų, galinčių suteikti reikalingą informaciją.
18. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina teismo posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus..
19. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia juos teisėjams pasirašyti..
20. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, procesinių dokumentų kopijas ir kitus bylų dokumentus..
21. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko, jo patarėjo ar Biuro vedėjo pavedimu teikia praktinę ir metodinę pagalbą, apmoko naujai priimtus darbuotojus..
22. Informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus; esant galimybei, pakartotinai išsiunčia neįteiktus procesinius dokumentus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. komunikacija - 1 lygis;
24.2. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
24.4. organizuotumas - 1 lygis;
24.5. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. teisės išmanymas - 1 lygis;
26.2. dokumentų valdymas - 1 lygis.

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: +37052196821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

Komentarai

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Naujienų prenumerata

Informacija

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00

V 8.00–15.45

Pietų pertrauka

12.00–12.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV 7.30–17.00

V 7.30–15.45

Telefonas pasiteirauti:

8 706 68 369, 8 706 68 364

El. paštas vilniaus.apygardos@teismas.lt