Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Naujienos

Teismai Portugalijoje – kokie jie?

Teismai Portugalijoje – kokie jie?
2019-06-04

Š. m. gegužės 20-24 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjų delegacija lankėsi Portugalijos sostinės Lisabonos teismuose.

Prieš kelis mėnesius iš Nacionalinės teismų administracijos sulaukta informacijos apie dvišalę teismų mainų galimybę. Vilniaus apygardos teismo iniciatyva buvo susisiekta su Portugalijos Setubalo apylinkės teismu. Šis teismas Portugalijoje yra laikomas vienu iš inovatyviausių šalies teismų. Teismo vadovas noriai sutiko priimti Vilniaus apygardos teismo penkių teisėjų delegaciją.

Vilniaus apygardos teismo teisėjai lankėsi ne tik Setubalo teisme, bet ir kituose teismuose. Įdomu tai, kad visiems tiems teismams vadovauja vienas teismo pirmininkas. Dar visai neseniai, prieš penkerius metus, teismai pirmininkų neturėjo iš viso – nebuvo jokio administracijos vadovo konkrečiame teisme. Dabar vienas teismo pirmininkas vadovauja keliems teismams, esantiems tame regione.

Teismo pirmininkas yra skiriamas penkeriems metams, jis nenagrinėja bylų, o prieš paskiriant teismo pirmininką, jis mokosi specialioje mokykloje. Savo kadencijos laikotarpiu toks teisėjas yra užimtas tik administracine veikla ir bylų nenagrinėja. Taip pat bylų nenagrinėja ir teisėjai, kurie yra deleguoti į Teisėjų garbės teismą. Jie nagrinėja tik neprocesinius skundus ir sprendžia teisėjų drausmės ir etikos klausimus. Teisėjų garbės teismo teisėjai taip pat skiriami penkerių metų kadencijai.

Teismo pirmininkas neturi pavaduotojų ar skyrių pirmininkų. Jam talkina koordinuojantys teisėjai. Pavyzdžiui, Lisabonos teisme, su kurio pirmininke buvo susitikusi mūsų teismo teisėjų delegacija, dirba 250 teisėjų, kurių veiklą organizuoja 14 koordinuojančių teisėjų. Koordinuojantys teisėjai taip pat mokosi specialioje mokykloje.

Teismo pirmininkas dirba atskirame pastate. Su juo dirba keli teismo administracijos darbuotojai. Pirmininkas kviečiasi teisėjus į susirinkimus arba pats važinėja po teismus, stebėdamas, kaip konkretus teismas dirba.

Toje pačioje specialioje mokykloje dvejus metus mokosi ir būsimi teisėjai, vėliau vienerius metus jie atlieka praktiką teisme. Norint tapti teisėju Portugalijoje, nereikia įgyti teisinio darbo stažo – pabaigus universitetą, iškart galima stoti į specialiąją mokyklą, ją baigti, išlaikyti egzaminus ir tapti apylinkės teismo teisėju. Dirbdami teisme jaunieji teisėjai stebi procesą, rašo projektus, kuriems turi pritarti teisėjai. Naujai paskirti teisėjai, nagrinėjantys baudžiamąsias bylas, paprastai nagrinėja baudžiamąsias bylas, kuriose bausmė už padarytą nusikalstamą veiką nėra didesnė kaip penkeri metai. O tas bylas, už kurių nusikaltimus numatyta bausmė didesnė nei penkeri metai, nagrinėja trijų teisėjų kolegija. Pradedančiųjų teisėjų darbo užmokestis yra apie 2 tūkst. eurų. Apie kitų teisėjų darbo užmokestį portugalai nebuvo linkę atvirauti, nors sakė, kad tai yra vieša informacija.

Pačiame Setubalo teisme dirba 50 teisėjų. Svarbu tai, kad teisme dirba ne tik teisėjai, bet ir prokurorai. Teisėjų ir prokurorų darbas čia yra labai persipynęs tiek civiliniame, tiek ir baudžiamajame procese. Teisėjai specializuojasi. Yra ir mums įprastos specializacijos, kaip antai, darbo, bankroto bylų, bet yra, pavyzdžiui, ir vykdymo teisėjas. Tai nėra teisėjas vykdymo procese, o teisėjas, kuris sprendžia klausimus dėl skolų priteisimo. Analogiškai kaip mūsų teismų įsakymai, teismų sprendimai dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto ar prievolinių teisinių santykių pas juos nėra didelės apimties. Vykdymo procesą šalyje vykdo ne antstoliai, o privačios įmonės.

Portugalijos teisėjai nagrinėja ir elektronines bylas, tačiau kaip patys sako, elektroninės bylos yra dar tik naujagimio stadijoje. Teisėjai nagrinėja tokias bylas tik vienerius metus ir pati sistema kol kas yra tobulinama, todėl teisėjams yra gana sudėtinga dirbti. Elektroninės bylos yra ne visų kategorijų, o tik tam tikrų, pavyzdžiui, bankroto bylas nagrinėjantis teisėjas savo žinioje turi apie 1,5 tūkst. bylų.

Kartu su teisėju dirba 5 raštinės darbuotojai  (teisėjai neturi jiems priskirtų teisėjų padėjėjų ir teismo posėdžių sekretorių). Raštinės darbuotojai daugiausia yra vyresnio amžiaus, o kadrų kaita teismuose nėra didelė. Teisėjai daug procesinių klausimų išsprendžiama rezoliucija.

Įdomu tai, kad mantiją dėvi ne tik teisėjai, bet ir teismo posėdžių sekretoriai.

Viename iš teismų, kuriame lankėsi mūsų teisėjų delegacija, nagrinėjami tik darbo ginčai ir dirba tik vienas teisėjas. Tame pačiame pastate atliekamos ir iš darbo ginčų kylančios ekspertizės, t. y. ekspertizės, susijusios su darbuotojo sužalojimu. Gydytojai paprastai atvyksta į tam skirtas teismo patalpas, kuriose yra medicininis kabinetas ir atliekamos medicininės ekspertizės. Tokių panašių medicininių kabinetų, kuriuose atliekamos ekspertizės, yra ir kituose teismuose.

Mūsų minėtas vienas teisėjas dirba dviejų aukštų, ne mažesniame nei Vilniaus regiono apylinkės teismas, pastate. Tačiau tame pačiame teisme yra išduodamos ir pažymos dėl teistumo, nes kiekvienam, kuris nori įsidarbinti tarnyboje, reikia kreiptis dėl pažymos apie teistumą gavimo. Tik praėjus 5 metams nuo teistumo, yra pažymima, kad asmuo yra neteistas. Minėtame teisme nėra nagrinėjama daugiau jokių kitų kategorijų bylų. Yra nemažai teismų, kuriuose dirba 2-3 teisėjai. Jeigu teisme dirba 4 teisėjai, tai dažniausiai 3 iš jų nagrinėja baudžiamąsias bylas ir  1 civilines bylas. Delegacijai kilo klausimas, ar šalyje yra toks didelis nusikalstamumas?

Nušalinimo institutas Portugalijos teismuose nėra populiarus. Šališkumo problemas portugalai mato tik tada, kai asmenis akivaizdžiai sieja artimi ryšiai. Tik tada teisėjas negali nagrinėti bylos. Portugalai nemato problemos, kad regione dirba tik vienas teisėjas ir tik jam yra paskiriamos tam tikros kategorijos bylos.

Teisėjai atostogauja tik vasaros laikotarpiu. Jie turi daugiau nei 20 darbo dienų atostogų ir gali atostogauti tik liepos-rugpjūčio mėnesiais. Be to, teisėjams suteikiamos laisvos dienos kalėdiniu ir velykiniu laikotarpiu.

Teismai savo fasadu visiškai nesiskiria nuo gyvenamųjų namų arba kitų institucijų, jų negalima pavadinti teismo rūmais, nes juos išties sudėtinga rasti ir sunku suprasti iš pirmo žvilgsnio, kad tai yra teismas. Jokiais išoriniais ženklais teismai nėra išskirti.

Teismuose nėra ypač išskirtinai įrengtų kabinetų, patalpos darbui įrengtos gana kukliai. Teismo raštinės labai panašios kaip ir pas mus, dirba ir po 10 darbuotojų, tačiau pakankamai erdviuose kabinetuose. Teismas turi archyvą, kuriame archyvuoja bylas, bet pačios bylos nėra tokios didelės apimties kaip pas mus.

Teismo posėdžių salės yra kompiuterizuotos, tačiau teisėjas, nagrinėjantis elektroninę bylą, atsineša į teismo posėdžių salę savo nešiojamąjį kompiuterį. Salėje kompiuteris yra skirtas tik teismo posėdžių sekretoriams. 

Teismuose yra užtikrinama tiek fizinė, tiek ir techninė apsauga. Kadangi teismuose buvę incidentų, įeinančius į teismo pastatą žmones apsaugos darbuotojai tikrina. Todėl, pavyzdžiui, ryte, įeinant į teismą, netgi susidaro eilė, nes apsaugos darbuotojai tikrina asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus  ir asmenis.

Komentarai

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}