Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Vilniaus apygardos teismo ekstremalios situacijos valdymo komisija (2020-03-16 įsakymas Nr. V-40)

Vilniaus apygardos teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija (2021-07-28 įsakymas Nr. V-93)

Patariamoji darbo grupė (2020-01-20 įsakymas Nr. V-4; pakeitimas 2020-09-08 įsakymas Nr. V-96; pakeitimas 2021-03-31 įsakymas Nr. V-33)                                                       

Nuolatinė komisija valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo ir likvidavimo (2019-08-07 įsakymas Nr. V-139)

Darbo grupė asmenų aptarnavimo kokybės kontrolei ir stebėsenai (monitoringui) teisme organizuoti (2021-06-22 įsakymas Nr. V-73)

Specialioji ekspertų komisija koordinuoti teismo įslaptintos informacijos apsaugą (2019-05-30 įsakymas Nr. V-97; pakeitimas 2019-07-01 įsakymas Nr. V-120)

Daiktinių įrodymų pripažinimo atliekomis komisija (2019-05-30 įsakymas Nr. V-96, pakeitimas 2020-02-04 įsakymas Nr. V-17)

Vilniaus apygardos teismo strateginio planavimo darbo grupė (2019-05-08 įsakymas Nr. V-85)

Nuolatinė komisija Vilniaus apygardos teismo valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimui (2019-02-20 įsakymas Nr. V-30; 2020-09-10 įsakymas Nr. V-98)

Vilniaus apygardos teismo antikorupcijos komisija (2019-01-22 įsakymas Nr. V-14; pakeitimas 2020-02-21 įsakymas Nr. V-25; pakeitimas 2020-09-11 įsakymas V-100)