Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Finansų ir apskaitos skyrius

Informacija atnaujinta 2021-03-04 14:44:23

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS

Jūratė Maniušienė

Skyriaus vedėja

1.Baigus teisme remonto darbus, organizuoti netinkamo naudoti turto nurašymą bei naujai įsigyto bei likusio turto pergrupavimą pagal faktines jo buvimo vietas.

2. Užtikrinti Vilniaus apygardos teismo buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą į VSAKIS vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ nurodytais terminais.

3.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.1K-195 "Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje" dalyvauti rengiant Vidaus kontrolės įgyvendinimo Vilniaus apygardos teisme tvarkos aprašą.

Justina Rybnikovė

Vyriausioji specialistė

1.Pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam ketvirčiui iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 10 d. tęsti rengimą ir raštu pateikimą Vilniaus apygardos teismo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui informaciją apie panaudotus darbo užmokesčio asignavimus bei sutaupytas darbo užmokesčio lėšas dėl laisvų etatų, ligų ir kt. neatvykimo į darbą priežasčių.

2. Pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam ketvirčiui iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 20 d. patikrinti socialinio draudimo įmokų duomenis teismo ir VSDF apskaitoje bei raštu pateikti informaciją  Vilniaus apygardos teismo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui apie gautus rezultatus.

3. Gilinti žinias darbo užmokesčio skaičiavime ir mokestinių pakeitimų srityje 2021 metais.