Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyrius

Informacija atnaujinta 2021-03-04 14:27:40

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIUS

Vilma Uleckaitė

Skyriaus pirmininko patarėja

1. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas (kaip teismo pirmininko įgalioto bylas skirstyti asmens) Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO).

2. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko ar teisės aktuose nustatytais terminais parengti raštų pagal asmenų neprocesinius skundus (pareiškimus ar prašymus) projektus, iš kurių ne mažiau kaip 96 % pritartų skyriaus pirmininkas.

3. Dalyvauti ne mažiau nei dviejų Vilniaus apygardos teisme sudarytų komisijų (darbo grupių) veikloje.

4. Vykdant Vilniaus apygardos teismo 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, atlikti pirmos instancijos pagal bendrąsias proceso taisykles nagrinėjamų sudėtingų ir itin sudėtingų  pirmos instancijos baudžiamųjų bylų, tenkančių vienam teisėjui per tam tikrą laikotarpį, nustatyto skaičiaus (limito) kontrolę, siekiant užtikrinti kuo tolygesnį teisėjų darbo krūvį ir sudaryti sąlygas operatyvesniam minėtų baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teisme procesui.

5. Per du mėnesius nuo naujos Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo (toliau – Aprašo) redakcijos įsigaliojimo dienos parengti naują Baudžiamųjų bylų skyriuje gaunamų bylų paskirstymo teisėjams taisyklių, skirtų Aprašui įgyvendinti, redakciją.

Milda Bajorinaitė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 85 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Laima Baniulytė

Teisėjo vyresnioji padėjėja

1 Parengti procesinių dokumentų projektus laiku (pagal teisėjo nustatytus terminus) ir pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 96 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos atlikti paskirtas funkcijas (kaip teisėjo padėjėjo) Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (IBPS).

3.Apmokyti naujai į darbą priimtus teisėjų padėjėjus atlikti teisėjų padėjėjams Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (toliau – IBPS) priskirtas funkcijas, juos kuruoti.

4.Sudalyvauti ne mažiau kaip dviejų Vilniaus apygardos teisme sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, dalyvaujant kaip komisijos ar darbo grupės narei arba asmeniui, techniškai aptarnaujančiam sudarytą komisiją ar darbo grupę ir užtikrinančiam jos funkcijas.

Olegas Blakunovas

Teisėjo padėjėjas

1.Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 96 proc. pritartų teisėjas.

2.Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (IBPS).

3.Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Rita Denkovskienė

Teisėjo padėjėja

1.Teisėjo nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 94 % pritartų teisėjas.

1.       2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Jūratė Georgadze

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 90 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Karolis Juškevičius

Teisėjo padėjėjas

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016-05-27 Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 93 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Ligita Markovskienė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 95 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų (10) apžvalgą aktualia pasirinkta tema ir patalpinti ją intranete iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Vitalij Melnikov

Teisėjo padėjėjas

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 90 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Dovilė Narkuvienė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 92 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Laura Neverdauskienė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 96 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Donatas Pakarna

Teisėjo padėjėjas

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 90 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Dmitrij Persijanov

Teisėjo padėjėjas

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 90 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Robertas Ročys

Teisėjo padėjėjas

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 90 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Greta Skripkutė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 85 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų (10) apžvalgą aktualia pasirinkta tema ir patalpinti ją intranete iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Vaiva Tamkutonienė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 96 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Laura Vaicekauskaitė

Teisėjo vyresnioji padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 95 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos atlikti paskirtas funkcijas (kaip teismo pirmininko įgalioto bylas skirstyti asmens) Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO).

4. Sudalyvauti dviejų Vilniaus apygardos teisme sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, dalyvaujant kaip komisijos ar darbo grupės narei arba asmeniui, techniškai aptarnaujančiam sudarytą komisiją ar darbo grupę ir užtikrinančiam jos funkcijas.

Kristina Zūbaitė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 90 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų apžvalgą aktualia pasirinkta tema.

Laura Šivickaitė – Moldarienė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 95 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų (10) apžvalgą aktualia pasirinkta tema ir ją patalpinti intranete iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Monika Žaltauskienė

Teisėjo padėjėja

1. Nustatytais terminais parengti procesinių sprendimų projektus pagal 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.12) patvirtintus rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus, iš kurių ne mažiau kaip 92 % pritartų teisėjas.

2. Laikantis teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos, atlikti paskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) bei Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (IBPS).

3. Savarankiškai arba su kitais teisėjų padėjėjais parengti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų priimtų procesinių sprendimų (10) apžvalgą aktualia pasirinkta tema ir patalpinti ją intranete iki 2021 m. gruodžio 1 d.