Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus civilinių bylų biuras

Informacija atnaujinta 2022-03-28 15:04:57

CIVILINIŲ BYLŲ BIURAS

Roberta Valkauskienė

Biuro vedėja

1 užduotis: Patikrinti, ar Civilinių bylų biuro teismo posėdžių sekretoriai ir vyresnieji specialistai duomenis į LITEKO sistemą suveda laikantis nustatytos tvarkos ir terminų.

2 užduotis: Rengti patikrinimus, apie LITEKO sistemos duomenų įvedimą, iš Apylinkių teismų apeliacine tvarka gautose civilinėse bylose, apie tai informuojant Civilinių bylų skyriaus pirmininką, Teismo raštinės skyriaus vedėją.

3 užduotis: Patikrinti, ar Civilinių bylų biuro teismo posėdžių sekretoriai ir vyresnieji specialistai rengia siuntimo lydraščius ir kitus teismo dokumentus laikantis nustatytos tvarkos.

4 užduotis: Papildyti ir atnaujinti atmintines naujam darbuotojui, einančiam Civilinių bylų biuro vyresniojo specialisto ir teismo posėdžių sekretoriaus pareigas, atmintines pateikti Teismo raštinės skyriaus vedėjui, supažindinti Biuro darbuotojus.

Violeta Kamašinienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos. Paruošti teismo posėdį per ZOOM programą.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį. Raštvedybos taisyklių žinios.

3.Laikantis Darbo su teismų informacine sistema „LITEKO“ tvarkoje nustatytų terminų, atlikti priskirtas funkcijas LITEKO sistemoje.

4.Vilniaus apygardos teismo lankytojų aptarnavimo kokybę, teikiant informaciją raštu, telefonu ir įgyvendinant Asmenų aptarnavimo teismuose standarto nuostatas.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Sonata Aidukė

Teismo posėdžių sekretorė

1. Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). Surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3. Laikantis Darbo su teismų informacine sistema LITEKO tvarkoje, patvirtintoje Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-105, nustatytų terminų, atlikti priskirtas funkcijas LITEKO sistemoje.

4.Vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2019 m. sausio 16 d. Nr. V-9 įsakymu dėl civilinių bylų biuro darbo, atliekant elektroninių bylų popierinių priedų naikinimą, ataskaitos patvirtinimo, LITEKO sistemoje atlikti reikiamas funkcijas.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Simona Andrijauskaitė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3. Laikantis Darbo su teismų informacine sistema „LITEKO“ tvarkoje, patvirtintoje Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-105, nustatytų terminų, atlikti priskirtas funkcijas LITEKO sistemoje.

4. Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5. Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.

Rūta Miltinytė

Teismo posėdžių sekretorė

1. Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4.Vilniaus apygardos teismo lankytojų aptarnavimo kokybę, teikiant informaciją raštu, telefonu ir įgyvendinant Asmenų aptarnavimo teismuose standarto nuostatas.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Rimutė Svirobovičienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). Surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos

2. Atsižvelgdamas į dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusią epidemiologinę situaciją, organizuoti teismo posėdžius nuotoliniu būdu, prisijungiant per vaizdo konferencijų programą Zoom. Bylos šalims sutinkant bylą nagrinėti nuotoliniu būdu,  išsiųsti nuorodą su slaptažodžiu prisijungimui prie planuojamos vaizdo konferencijos (teismo posėdžio).

3.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

4.Teikti praktinę ir metodinę pagalbą, apmokant naujai priimtus darbuotojus.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Renata Anderson

Teismo posėdžių sekretorė

1. Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3. Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4. Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5.Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.

Rasa Jakubovskaja

Teismo posėdžių sekretorė

1.Tinkamai tvarkyti civilines bylas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimais. Tinkamai registruoti gautus procesinius dokumentus, juos siųsti bei tvarkyti.  Tinkamai formuoti popierines bei elektronines bylas.

2.Nustatyta tvarka teikti informaciją bei duomenis apie bylas, jose priimtus procesinius sprendimus atitinkamiems registrams, įstaigoms, institucijoms bei kitiems, tokią informaciją turintiems teisę gauti asmenims taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo bei kitus įstatymus.

3.Tinkamai parengti civilines bylas nagrinėjimui teismo posėdžiuose. Tinkamai organizuoti teismo posėdžius. Užtikrinti garso įrašų kokybę. Laikytis informacinių pažymų sukėlimo į Lietuvos teismų informacinę sistemą (toliau – LITEKO) sistemą terminų. Tinkamai ir laiku fiksuoti procesinius įvykius LITEKO sistemoje.

4. Kokybiškai aptarnauti į teismą besikreipiančius asmenis, laikytis asmenų aptarnavimo teismuose standarto bei asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių. Profesinės kvalifikacijos kėlimas, specializuotų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas, naujų darbuotojų apmokymas.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Olga Fadejeva

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2. Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5.Tvarkant civilines bylas vadovautis posėdžių sekretorių atmintinėmis.

Mažena Lazurkevič

Teismo posėdžių sekretorė

1. Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). Surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2. Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4.Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Marta Ribinskienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Skaitmenizuoti popierinius dokumentu, įkelti juos į LITEKO sistemą, užtikrinant kuo operatyvesnį procesinių dokumentų įteikimą turintiems aktyvias EPP paskyras asmenims popierinėse bylose bei mažinant teismo pašto išlaidas.

2.Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.

3.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

Margarita Armalienė

Teismo posėdžių sekretorė

1. Posėdžiauti žodinio proceso posėdžiuose, užtikrinti, kad posėdžių metu būtų daromas garso įrašas stacionaria garso įrašymo įranga, naudojant teismo įrašymo sistemą SRS Femida, parengti garso įrašai įkelti į civilinės bylos procesą teismų informacinėje sistemoje LITEKO, teismo posėdžio protokolai (informacinės pažymos) paruošti iš naudotos stacionarios garso įrašymo įrangos SRS Femida ir, teisės aktuose nustatytais terminais, įkelti į civilinės bylos procesą teismų informacinėje sistemoje LITEKO; gerinti įgūdžius teismo procese naudojant informacinių ir elektroninių ryšių technologijas vykdant pasirengimą nuotoliniam teismo posėdžiui ir jo metu.

2. Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį. Laiku ir tinkamai parengti bylas nagrinėjimui.

3. Laikantis Darbo su teismų informacine sistema LITEKO tvarkoje  nustatytų terminų, atlikti priskirtas funkcijas LITEKO sistemoje

4.Gerinti Vilniaus apygardos teismo lankytojų aptarnavimo kokybę, teikiant informaciją raštu, telefonu ir įgyvendinant Asmenų aptarnavimo teismuose standarto nuostatas.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Ligita Norkūnienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). Surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3. Laikantis Darbo su teismų informacine sistema LITEKO tvarkoje, patvirtintoje Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-105, nustatytų terminų, atlikti priskirtas funkcijas LITEKO sistemoje. Skaitmenizuoti popierinius dokumentu, įkelti juos į LITEKO sistemą, užtikrinant kuo operatyvesnį procesinių dokumentų įteikimą turintiems aktyvias EPP paskyras asmenims popierinėse bylose bei mažinant teismo pašto išlaidas

4.Vykdyti procesinių terminų, sustabdytų bylų bei bankroto bylų kontrolę pirmosios instancijos bylose. Tinkamai suklasifikuoti procesinius sprendimus pagal patvirtintą klasifikatorių bei kontroliuoti, kad visose bylose procesiniai sprendimai būtų suklasifikuoti

5. Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Kamilė Blaževičiūtė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3.Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.

4.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5. Gerinti Vilniaus apygardos teismo lankytojų aptarnavimo kokybę, teikiant informaciją raštu, telefonu ir įgyvendinant Asmenų aptarnavimo teismuose standarto nuostatas.

Jurgita Loginovienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį

3.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

4.Vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2019 m. sausio 16 d. Nr. V-9 įsakymu dėl civilinių bylų biuro darbo, atliekant elektroninių bylų popierinių priedų naikinimą, ataskaitos patvirtinimo, LITEKO sistemoje atlikti reikiamas funkcijas

5.Organizuoti bylų nagrinėjimą nuotoliniu būdu per ZOOM vaizdo konferencijų platformą

Jadvyga Lukševičė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie  perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos. Organizuoti teismo posėdžius per konferencijų programą ZOOM.

2.Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatytų terminų ir atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį, užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

3.Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos,nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas, ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuotiCivilinių bylų biuro vedėją.

4.Skaitmenizuoti popierinius dokumentus, įkelti juos į LITEKO sistemą, užtikrinant kuo operatyvesnį procesinių dokumentų  įteikimą bylos dalyviams, turintiems aktyvias EPP paskyras ir mažinant teismo pašto išlaidas.

5.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Gražina Bitvinskienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

2.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

3.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

4. Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

Franc Rutkovskij

Teismo posėdžių sekretorius

1.Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Laikantis Darbo su teismų informacine sistema „LITEKO“ tvarkoje, patvirtintoje Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-105, nustatytų terminų, atlikti priskirtas funkcijas LITEKO sistemoje.

3.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

4. Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

Eglė Čeponienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus), surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos. Teismo posėdžio paruošimas per ZOOM konferencijų  programą.

2. Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.Užtikrinti, kad teismo dokumentai būtų rengiami pagal raštvedybos taisykles.

3.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

4.Užtikrinti tinkamą viešųjų elektroninių paslaugų teikimo įgyvendinimą LITEKO VEP sistemos tvarkoje. Interesantams, jei jie yra bylos dalyviai, suteikti visą informacinio pobūdžio informaciją apie bylos eigą.

5. Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.Apie  įvairius atsiradusius kompiuterinius nesklandumus informuoti IT skyriaus specialistus, kad nesklandumai būtų nedelsiant panaikinti.

Danguolė Dubakienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4.Sudalyvauti bent dvejuose bendrųjų ir / ar specialiųjų gebėjimų mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5.Atliekant elektroninių bylų popierinių priedų naikinimą, ataskaitos patvirtinimo, LITEKO sistemoje atlikti reikiamas funkcijas.Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.

Daiva Šuopienė

Teismo posėdžių sekretorė

1. Gerinti Vilniaus apygardos teismo lankytojų aptarnavimo kokybę, teikiant informaciją raštu, telefonu ir įgyvendinant Asmenų aptarnavimo teismuose standarto nuostatas.

2.Vykdyti procesinių terminų, sustabdytų bylų bei bankroto bylų kontrolę pirmosios instancijos bylose.

3.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5 . Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

Daiva Jokūbaitytė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). Surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2. Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3. Laikantis Darbo su teismų informacine sistema LITEKO tvarkoje, patvirtintoje Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-105, nustatytų terminų, atlikti priskirtas funkcijas LITEKO sistemoje.

4. Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

5. Po teisėto nebuvimo darbe (kasmetinės atostogos, nedarbingumas, mokymai ir kt.) pasitikrinti savo teisėjų kontrolėje esančias bylas ar visi procesiniai veiksmai buvo tinkamai ir laiku atlikti ir apie trūkumus informuoti Civilinių bylų biuro vedėją.

Audinga Petrauskienė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą. Surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos. Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį. Užtikrinti, kad teismo dokumentai būtų rengiami pagal raštvedybos taisykles.

2.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

3.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

4. Interesantams, jei jie yra bylos dalyviai, suteikti visą informacinio pobūdžio informaciją apie bylos eigą. Laikytis Asmenų aptarnavimo teismuose standarto.

Ana Prutkovska

Teismo posėdžių sekretorė

1 užduotis: Laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). Surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

4.Vykdyti procesinių terminų, sustabdytų bylų bei bankroto bylų kontrolę pirmosios instancijos bylose.

5. Skaitmenizuoti popierinius dokumentu, įkelti juos į LITEKO sistemą, užtikrinant kuo operatyvesnį procesinių dokumentų įteikimą turintiems aktyvias EPP paskyras asmenims popierinėse bylose bei mažinant teismo pašto išlaidas.

Aleksas Navickas

Teismo posėdžių sekretorius

1.Laikantis CPK 168 str. kiekvieną žodinį bylos nagrinėjimą fiksuoti teismo posėdžio garso įrašu bei perkelti jį į LITEKO sistemą (atsižvelgiant į CPK 168 str. pakeitimus). surašyti bei įsegti į LITEKO prie perkelto garso įrašo informacinę pažymą prie bylos medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio pabaigos.

2.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį.

3.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

4.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

Agnė Bajarūnaitė

Teismo posėdžių sekretorė

1.Užtikrinti tinkamą teismo šaukimų, pranešimų, procesinių dokumentų išsiuntimą byloje dalyvaujantiems asmenims, atsižvelgiant į procesinio dokumento pobūdį. Laiku ir tinkamai parengti bylas nagrinėjimui.

2.Organizuoti paskirtą teismo posėdį nuotoliniu būdu (ZOOM vaizdo konferencija).

3.Sudalyvauti bent vienuose mokymuose (seminare, konferencijoje ir kt.), kuriuose išduodami tai patvirtinantys pažymėjimai.

4.Gerinti Vilniaus apygardos teismo lankytojų aptarnavimo kokybę, teikiant informaciją raštu, telefonu ir įgyvendinant Asmenų aptarnavimo teismuose standarto nuostatas.