Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Naujienos

Mokymų metu – dėmesys antikorupcinei aplinkai kurti

2020-03-10

Š. m. kovo 6 d. Vilniaus apygardos teismo darbuotojai dalyvavo praktiniuose mokymuose „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“. Mokymus vedė lektorė Aira Gecevičiūtė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnioji specialistė.

Mokymų metu dalyviams buvo pristatyti įvairių sociologinių apklausų rezultatai, taip pat dalyviai atliko praktines užduotis, susijusias su antikorupcinės aplinkos kūrimu, diskutavo korupcijos prevencijos klausimais.

Pristatydama sociologinių tyrimų rezultatus, lektorė nurodė, kad pagal ES šalių korupcijos suvokimo indeksą Lietuva, kartu su Slovėnija, dalijasi 35 vieta. Atliekant tyrimą Lietuvoje buvo atsižvelgiama į tris respondentų grupes: gyventojus, įmonių vadovus ir valstybės tarnautojus. Kaip labai rimtą problemą, korupciją įvardijo 36 proc. gyventojų, 32 proc. įmonių vadovų ir 23 proc. valstybės tarnautojų.

Gyventojų nuomone, labiausiai paplitusios korupcijos formos yra nepotizmas (giminaičių ir protegavinas) (70 proc.), politinių partijų narių protegavimas (64 proc.) ir papirkimas (kyšio davimas) (52 proc.) Įmonių vadovai, kaip labiausiai paplitusias korupcijos formas, nurodė nepotizmą (65 proc.), politinių partijų narių protegavimą (63 proc.), palankių įstatymų (teisės aktų), naudingų atskiroms grupėms priėmimą (52 proc.). Valstybės tarnautojai išskyrė politinių partijų narių protegavimą (60 proc.), nepotizmą (54 proc.) ir papirkimus (41 proc.).

Remiantis tyrimo duomenimis, kad korupcija labai paplitusi teismuose nurodė 35 proc. respondentų, politinėse partijose  - 34 proc., LR Seime – 32 proc., prokuratūroje – 24 proc. Analizuojant korupcijos paplitimo teismuose duomenis, 20 proc. respondentų nurodė, kad labiausiai korumpuoti yra apylinkės teismai, po 18 proc. mano, kad labai korupcija pasireiškia apygardų ir administraciniuose teismuose. 8 proc. respondentų mano, kad korupcija ryški LR Konstituciniame teisme.

Mokymų dalyviai, remdamiesi savo patirtimi, grupėse bandė išskirti savo institucijos vidines stiprybes ir silpnybes,  diskusijų metu sudarė bendrą sąrašą, svarstė galimus sprendimo būdus stiprybėms išlaikyti ir silpnybėms įveikti.

Kaip pagrindinės problemos, dėl kurių atsiranda korupcija, buvo įvardinti nesąžiningi žmonės, netinkami procesai, teisinio reguliavimo spragos, prastas darbo organizavimas.

Palankiomis priemonėmis, padėsiančiomis kurti palankią antikorupcinę aplinką, buvo įvardinta švietimas, kontrolė, tyrimai ir apklausos, pasitikėjimo linija, privatūs interesai, motyvacinės priemonės, viešųjų pirkimų stebėsena, dovanų registras.

Mokymų dalyviai diskutavo apie vieną pagrindinių vertybių – skaidrumą, prisiminė pagrindines nuostatas, kuriomis rekomenduojama vadovautis, kalbėta apie priemones valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

 

Komentarai

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}