Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Naujienos

Svarbu! Teismas koreguoja darbo organizavimo tvarką

2020-10-29

Vilniaus apygardos teismo administracija, atsižvelgdama į Nutarimais nustatytus reikalavimus viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų veiklos organizavimui ir Teisėjų tarybos rekomendacijas, kad koronaviruso COVID-19 liga plinta visoje šalies teritorijoje, koreguoja teismo darbo organizavimo tvarką.

Visi teismo lankytojai teismo patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones, patekę į teismo patalpas, turi galimybę dezinfekuotis rankas.

Žodiniai teismo posėdžiai organizuojami taip, kad laukiamuosiuose prie teismo posėdžių salių nesibūriuotų lankytojai, taip pat, kad teismo posėdžiuose dalyvautų tik teismo kviesti asmenys. Esant galimybei, į teismo posėdį kviečiamiems asmenims iš anksto nurodoma teismo posėdžių salė.

Iš Vasario 16-osios g. į teismą atvykę lankytojai, laikantis saugaus atstumo, privalo laukti prie teismo durų, kol atvykęs darbuotojas juos palydės į teismo posėdžių salę.

Teismo posėdžių salėje proceso dalyviai privalo užimti nurodytas vietas ir neviršyti teismo posėdžių salei nustatytų asmenų skaičiaus.

Į teismo posėdį atvykę žiūrovai registruojami ir įleidžiami tik tuo atveju, jei jiems dalyvaujant nebūtų viršytas teismo posėdžių salei nustatytas proceso dalyvių skaičius.

Viešosios informacijos rengėjai į teismo posėdžių salę įleidžiami tik iš anksto suderinus su teismo pirmininko padėjėju ryšiams su žiniasklaida ir visuomene. Esant dideliam visuomenės susidomėjimui konkrečia byla, viešosios informacijos rengėjams užtikrinama galimybė klausyti teismo posėdį teismo posėdžių salės prieigose, iš anksto suderinus su teismo administracija ir atsižvelgiant į numatytus apribojimus.

Teismo posėdžio metu kas valandą daromos pertraukos išvėdinti teismo posėdžių salę. Po teismo posėdžio teismo salė gerai išvėdinama ir dezinfekuojama purškiamu dezinfekciniu skysčiu.

Nesant galimybės teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu arba neužtikrinant 2 metrų atstumo tarp teismo posėdžių dalyvių, karantino laikotarpiu gali būti atšaukti suplanuoti teismo posėdžiai bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka, išskyrus įstatymuose nustatytus neatidėliotinus atvejus (sprendžiant kardomosios priemonės – suėmimo klausimus, vaiko paėmimu iš nesaugios aplinkos ir pan.). Byloje dalyvaujantys asmenys nedelsiant informuojami apie teismo posėdžių datos ir laiko pasikeitimus.

Teismo lankytojai aptarnaujami tik Dokumentų priėmimo ir informacijos biure, esančiame iš Gedimino pr. pusės, kai to nėra galimybės atlikti nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ir pan.). Dokumentų priėmimo ir informacijos biuro darbuotojai teismo lankytojui aptarnauti skiria ne daugiau 15 minučių.

Susipažinimas su bylomis organizuojamas taip, kad vienu metu patalpoje būtų tik vienas su bylomis susipažįstanti asmuo ir atsakingas teismo darbuotojas.

Turint įtarimų, kad teismo lankytojui yra pasireiškęs karščiavimas, kviečiamas atsakingas asmuo lankytojo kūno temperatūrai išmatuoti. Nustačius karščiavimą, asmuo teismo patalpose neaptarnaujamas, tokiam lankytojui siūloma konsultuotis Karštąja koronaviruso linija 1808.

Dėl informacijos apie teismo posėdžius ir susipažinimo su bylomis prašome kreiptis į Dokumentų priėmimo ir informacijos biurą (el. p. vilniaus.apygardos@teismas.lt ir telefonu 8 706 68 368).

Komentarai

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}