Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Naujienos

Teismo darbuotojai vertino pasitenkinimą darbu

Teismo darbuotojai vertino pasitenkinimą darbu
2021-07-16

Š. m. liepos 13 d. teismo didžiojoje posėdžių salėje, po daugiau kaip metus trukusios pertraukos, vyko teismo darbuotojų susitikimas. Jo metu pristatyta apklausos apie teismo darbuotojų pasitenkinimą darbu ataskaita, aptarti darbuotojų pateikti siūlymai darbo efektyvumui ir pasitenkinimui gerinti. Taip pat, dalis darbuotojų galėjo stebėti susitikimą ir dalyvauti diskusijoje ir per nuotolį, naudojantis ZOOM teikiamomis galimybėmis.

Kai darbuotojas sako, kad jis turi didelį pasitenkinimą darbu, tai reiškia, kad jis tikrai mėgsta savo darbą, jaučiasi gerai ir vertina savo darbą. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad teismų darbuotojai išsiskiria iš kitų teisėsaugos institucijų darbuotojų, nes labiau vertina savo darbą, įvardija jį kaip kilnų, nori dirbti, būtent, šį darbą, darbas jiems įdomus, akcentuoja tobulėjimą profesinėje srityje. Teisme darbas išsiskiria dažnesniais viršvalandžiais palyginti su kitomis teisėsaugos institucijomis, teismo darbuotojai patiria daugiau nuolatinio streso net 17 proc., dažną stresą įvardija 54 proc. darbuotojų.

2021 metais nuo birželio 16 iki birželio 21 d. buvo vykdoma Vilniaus apygardos teismo darbuotojų apklausa, kurios tikslas buvo nustatyti darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį. Anoniminę anketą užpildė 66 asmenys vidiniame teismo intranete. Iš viso apklausoje dalyvavo 33 proc. visų teismo darbuotojų. Anketą sudarė devyni uždari ir penki atviri klausimai.

Atlikta anoniminė apklausa atskleidė, kad didžioji dauguma darbuotojų – 74 proc. – darbu yra patenkinti, pandemijos metu daugiau nei pusės darbuotojų (58 proc.) pasitenkinimas darbu nepakito, o 24 proc. netgi pagerėjo.

Karantino metu darbuotojams, kurių funkcijos leido užtikrinti kokybišką darbo atlikimą,  buvo sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Dirbant karantino sąlygomis bendras darbo krūvis daugeliui, net 76 proc., nepakito, 20 proc. darbuotojų nurodė, kad per karantiną darbo krūvis jiems buvo padidėjęs.  Dažniausiai buvo įvardijama, kad darbo krūvio padidėjimą lėmė organizaciniai sunkumai dėl IT sistemų, įrenginių, dėl karantino metu taikomų priemonių bylos teisme buvo nagrinėjamos ilgiau, taip pat laiko sąnaudos padidino darbo įtampą, nes darbo organizavimas ir vykdymas tapo apsunkintas dėl darbuotojų pasiekiamumo, laikino bylų nagrinėjimo sustabdymo ir vėliau staigaus atnaujinimo, užtrunkančių posėdžių dėl IT užtikrinimo visiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

Apklausos metu gauti rezultatai rodo, kad pandemijos metu darbuotojų pasitenkinimas darbu žymiai nepakito, kas rodo organizacijos tinkamą pasirengimą įveikti ištikusius sunkumus, skubiai įvykdyti pokyčius, įdiegti naujoves į darbą. Nuotoliniu būdu darbo efektyvumas sumažėjo tik mažai daliai darbuotojų, t. y. 11 proc., kas rodo, kad teismo administracija sėkmingai prisitaikė prie pandemijos, suvaldė jau aukščiau minėtus rizikos veiksnius darbo proceso eigai.

Džiugina tai, kad teismo darbuotojai teigiamai vertina kolektyve vyraujantį mikroklimatą, abipusės pagarbos ir pagalbos atmosferą, kas teigiamai veikia darbuotojų pasitenkinimą ir motyvuoja siekti darbe užsibrėžtų tikslų.

Siekiant labiau išgryninti trūkstamas motyvavimo priemones, darbuotojų buvo paprašyta išskirti prioritetines motyvacines priemones. Atlikus kokybinę ir kiekybinę analizę nustatyta, kad dominuoja finansinio atlygio motyvacija, net 60 proc., tačiau 44 proc. respondentų pabrėžė gerą mikroklimatą, tarpusavio santykius, efektyvų komandinį darbą, pagarbų ir padedantį kolektyvą. Nors ir dominuoja finansinis motyvavimas, visgi daugelis darbuotojų vertina ir išorines darbo sąlygas, ir vidines motyvavimo priemones, tokias kaip atliekamo darbo pripažinimą ir įvertinimą, darbo kolektyvo gerą mikroklimatą.

Karantino metu labai svarbi tapo darbo aplinka, darbas nuotoliniu būdu karantino sąlygomis, vidinė komunikacija. Galima teigti, kad karantino metu darbuotojams buvo svarbus darnus veiklos organizavimas ir tinkamos darbo aplinkos užtikrinimas, ypač IT technikos ir sistemų sklandus darbas. Stringant IT sistemoms ilgėja darbo trukmė, didėja darbo krūvis, dažnėja viršvalandžiai, kas neigiamai veikia darbuotojų pasitenkinimą darbu. Anksčiau jau buvo nustatyta apklausoje, kad darbo krūvis karantino sąlygomis padidėjo 20 proc. darbuotojų. Šis procentas sutampa su pastaraisiais metais patiriančiu nepasitenkinimą darbu dėl nuotolinio darbo darbuotojų procentu, taip pat 20 proc.

Teismo darbuotojai siūlymuose akcentavo gero mikroklimato kūrimą, gyvą bendravimą, vienas kito palaikymą. Minėtas ir fizinės aplinkos gerinimo būtinumas, t. y. pastato, baldų, kompiuterių, IT sistemų ir kitų priemonių atnaujinimas. Taip pat pabrėžtas bendrųjų ir tikslinių mokymų poreikis.

Remiantis darbuotojų anoniminės apklausos duomenimis, siūloma gerinti tiek išorines, tiek vidines darbo sąlygas, kas leistų dar daugiau pagerinti darbuotojų pasitenkinimą darbu.

 

Komentarai

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}